Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Syntocinon 5 IE/ml, concentraat voor oplossing voor infusie, oplossing voor injectie

Werkzame stof: OXYTOCINE
ATC: H01BB02 - Oxytocin
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
CHLOORBUTANOL 0.5-WATER
ETHANOL 96 % 5 mg/ml
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie, Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 03714
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 mei 1990
Handelsvergunning houder: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, 5
40133 BOLOGNA (ITALIË)
Niet beschikbaar