Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zaditen 1 mg, tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS ZADITEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT ?

Zaditen behoort tot een groep van geneesmiddelen die antihistaminica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen gaan de werking van histamine, een lichaamseigen stof die allergische verschijnselen veroorzaakt, tegen.
Zaditen wordt toegepast bij:
 het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte ontstekingen van het neusslijmvlies (rhinitis).

 het voorkómen en behandelen van door allergie veroorzaakte huidaandoeningen.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste volledige herziening 25 maart 2004 Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 15 mei 2018

Registratienummer: RVG 08319
ATC: R06AX17 - Ketotifen
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 1979
Handelsvergunning houder: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, 5
40133 BOLOGNA (ITALIË)
Niet beschikbaar