Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pradaxa 150 mg harde capsules

Werkzame stof: DABIGATRANETEXILAATMESILAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
DABIGATRANETEXILAAT


Registratienummer: EU/1/08/442
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 augustus 2011
Niet beschikbaar