Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bretaris Genuair 322 microgram inhalatiepoeder

Werkzame stof: ACLIDINIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ACLIDINIUM
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/12/781
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 juli 2012
Niet beschikbaar