Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ryzodeg 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in patroon

Werkzame stof: INSULINE ASPART SAMENSTELLING overeenkomend met
INSULINE ASPART
INSULINE DEGLUDEC SAMENSTELLING overeenkomend met
INSULINE DEGLUDEC
Hulpstoffen: FENOL
GLYCEROL (E 422)
METACRESOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDIACETAAT 0-WATER (E 650) SAMENSTELLING overeenkomend met

ZINK (Zn2+)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/12/806
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 januari 2013
Niet beschikbaar