Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Xultophy 100 eenheden/ml + 3,6 mg/ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: INSULINE DEGLUDEC
LIRAGLUTIDE
Hulpstoffen: FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDIACETAAT 2-WATER (E 650)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/14/947
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 september 2014
Niet beschikbaar