Zoeken

Terug naar resultaatlijst

ABASAGLAR 100 E/ml, oplossing voor injectie in een patroon

Werkzame stof: INSULINE GLARGINE 100 E/ml
Hulpstoffen: GLYCEROL (E 422)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKOXIDE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/14/944
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 september 2014
Niet beschikbaar