Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Toujeo 300 eenheden/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE GLARGINE 300 E/ml
Hulpstoffen: GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/00/133
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juni 2000
Niet beschikbaar