Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Spiolto Respimat en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Spiolto Respimat*
Spiolto Respimat bevat twee werkzame stoffen, tiotropium en olodaterol. Deze horen bij een groep geneesmiddelen die langwerkende luchtwegverwijders worden genoemd. Tiotropium behoort tot de zogenaamde subgroep van anticholinergica; olodaterol behoort tot de zogenaamde subgroep van langwerkende bèta-2-agonisten.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt*
Dit middel helpt volwassen patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD) om gemakkelijker te ademen. COPD is een langdurige longziekte die kortademigheid en hoesten veroorzaakt. De term COPD omvat chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm) en emfyseem (longaandoening als gevolg van verlies van rekbaarheid van het longweefsel, met als klacht ernstige kortademigheid).
Dit middel helpt uw luchtwegen te openen en maakt het gemakkelijker om lucht in en uit uw longen te krijgen. Regelmatig gebruik van dit middel kan u ook helpen als u voortdurend kortademig bent door uw ziekte en het helpt om de invloed van de ziekte op uw dagelijks leven te verminderen. Omdat COPD een langdurige ziekte is, moet u dit middel elke dag gebruiken en niet alleen als u ademhalingsproblemen of andere COPD-klachten heeft.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4.8 en 5.1: 17 december 2018

Registratienummer: RVG 115528
Procedurenummer: NL/H/3157/001
ATC: R03AL06 - Olodaterol and tiotropium bromide
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juni 2015
Handelsvergunning houder: Boehringer Ingelheim International GmbH
Bingerstrasse 173
D-55216 INGELHEIM AM RHEIN (DUITSLAND)