Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Suliqua 100 eenheden/ml + 33 microgram/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE GLARGINE
LIXISENATIDE
Hulpstoffen: GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
METHIONINE, (L-)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ZINK (Zn2+)
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/16/1157
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 januari 2017
Niet beschikbaar