Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trelegy Ellipta 92 microgram/55 microgram/22 microgram inhalatie poeder,voorverdeeld

Werkzame stof: FLUTICASONFUROAAT 100 µg/dosis
UMECLIDINIUMBROMIDE 74,2 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met
UMECLIDINIUM 62,5 µg/dosis
VILANTEROLTRIFENATAAT 40 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met
VILANTEROL 25 µg/dosis
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Registratienummer: EU/1/17/1236
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 november 2017
Niet beschikbaar