Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trelegy Ellipta 92 microgram/55 microgram/22 microgram inhalatie poeder,voorverdeeld

Werkzame stof: FLUTICASONFUROAAT
UMECLIDINIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
UMECLIDINIUM
VILANTEROLTRIFENATAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
VILANTEROL
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/17/1236
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 november 2017
Niet beschikbaar