Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Engerix-B 20 microgram/1 ml, suspensie voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Engerix-B en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Engerix-B is een vaccin dat wordt gebruikt om een infectie met hepatitis B te voorkomen. Het kan ook helpen om een hepatitis D-infectie te voorkomen.

Het vaccin kan zowel aan volwassenen als aan adolescenten van 16 jaar en ouder worden gegeven. In uitzonderlijke gevallen kan het ook aan kinderen van 11 tot en met 15 jaar worden gegeven (zie rubriek 3).

Hepatitis B is een infectieziekte van de lever die wordt veroorzaakt door een virus. Sommige personen hebben het hepatitis B-virus in hun lichaam maar kunnen het niet kwijtraken. Zij kunnen andere personen nog infecteren en staan bekend als dragers. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat het lichaam binnendringt na contact met lichaamsvloeistoffen, met name bloed, van een besmet persoon.
Als een moeder draagster is van het virus kan ze het virus doorgeven aan haar baby tijdens de geboorte. Het is ook mogelijk om besmet te raken door bijvoorbeeld onbeschermde seks, het delen van naalden met een drager of tijdens het gebruik van medische instrumenten die niet goed gesteriliseerd zijn.

De belangrijkste symptomen van de ziekte zijn hoofdpijn, koorts, misselijkheid en geelzucht (het geel zien van de huid en ogen) maar ongeveer 3 op de 10 patiënten hebben helemaal geen symptomen. Van de personen die worden geïnfecteerd met hepatitis B zullen 1 op de 10 volwassenen en tot 9 op de 10 baby’s dragers worden van het virus en een grote kans hebben op het ontwikkelen van ernstige leverschade en in sommige gevallen leverkanker.

Hoe werkt Engerix-B*
Engerix-B bevat een kleine hoeveelheid van de 'buitenlaag’ van het hepatitis B-virus. Deze ‘buitenlaag’ is niet besmettelijk en kan u niet ziek maken.
 Het vaccin zal het afweersysteem van het lichaam activeren om zichzelf in de toekomst

tegen deze virussen te beschermen.
 Engerix-B zal niet beschermend werken als u al besmet bent met het hepatitis B-virus

 Engerix-B beschermt alleen tegen het hepatitis B-virus

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke herziening betreft de rubriek 5.1 : 16 september 2015

Registratienummer: RVG 17316
Procedurenummer: BE/H/0009/001
ATC: J07BC01 - Hepatitis B, Purified Antigen
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar