Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Vaqta Adult, suspensie voor injectie 50 E/ml

Werkzame stof: HEPATITIS A VIRUSANTIGEEN, GEINACTIVEERD
ATC: J07BC02 - Hepatitis A, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXYFOSFAAT-SULFAAT
BORAX 10-WATER (E 285)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 20798
Procedurenummer: DE/H/0100/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 januari 1997
Handelsvergunninghouder: Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Niet beschikbaar