Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Advil Reliva Liquid-Caps, zachte capsules 200 mg

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS ADVIL RELIVA LIQUID-CAPS EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Elke met vloeistof gevulde capsule bevat 200 mg ibuprofen.
Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘niet-steroïde anti-inflammatoire middelen’
(NSAID’s) worden genoemd. Deze middelen verlichten pijn en verminderen ontsteking, zwelling
en koorts.
Advil Reliva Liquid-Caps is bedoeld voor de verlichting van lichte tot matige pijn, waaronder
reumatische pijn, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, voor de verlichting van
koorts en de symptomen van verkoudheid en griep.

Wordt uw klacht na 3 dagen (voor kinderen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar) en na 10 dagen
(voor volwassenen 18 jaar of ouder) niet minder of wordt hij zelfs erger* Neem dan contact op
met uw arts.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 1: 19 oktober 2018

Registratienummer: RVG 25572
Procedurenummer: IE/H/0641/001
ATC: M01AE01 - Ibuprofen
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 06 november 2000
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar