Zoeken

Terug naar resultaatlijst

NovoRapid 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in injectieflacon

Werkzame stof: INSULINE ASPART
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
METACRESOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ZINK (Zn2+)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/99/119
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 september 1999
Niet beschikbaar