Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ambirix, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS A VIRUSANTIGEEN, GEINACTIVEERD
HEPATITIS B OPPERVLAKTE ANTIGEEN, (rDNA, GISTAFGELEID) "SKB BIOLOGICALS"


Registratienummer: EU/1/02/224
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 augustus 2002
Niet beschikbaar