Zoeken

Terug naar resultaatlijst

NovoRapid FlexPen 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE ASPART
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
METACRESOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ZINK (Zn2+)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/99/119
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 januari 2001
Niet beschikbaar