Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Xydalba 500 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: DALBAVANCINHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

DALBAVANCIN 0-WATER
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/14/986
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 2015
Niet beschikbaar