Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ipratropiumbromide 20 microgram/dosis Vincion, aërosol, oplossing

Werkzame stof: IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER
ATC: R03BB01 - Ipratropium Bromide
Hulpstoffen: CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
ETHANOL
NORFLURAAN
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Registratienummer: RVG 117347
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 september 2016
Handelsvergunninghouder: Vincion BV
Westzijde 416
1506 GM ZAANDAM