Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ketanest-S 25 Multi-dose, oplossing voor injectie

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE
ATC: N01AX14 - Esketamine
Hulpstoffen: BENZETHONIUMCHLORIDE
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 118155//24776
Land van herkomst: Duitsland
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 2016
Handelsvergunninghouder: Orifarm A/S
Energivej 15
5260 ODENSE (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar