Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Esketiv 25 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE
ATC: N01AX14 - Esketamine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 121114
Procedurenummer: NL/H/4077/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 september 2018
Handelsvergunninghouder: Eurocept International B.V.
Trapgans 5
1244 RL ANKEVEEN