Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Urokinase Devrimed 25.000 IE, poeder voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: UROKINASE
ATC: B01AD04 - Urokinase
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 122409
Procedurenummer: NL/H/4884/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 november 2019
Handelsvergunninghouder: DeVriMed B.V.
De Wissel 44A
9076 PT SINT ANNAPAROCHIE