Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Equasym XL 30 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: METHYLFENIDAATHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METHYLFENIDAAT
ATC: N06BA04 - Methylphenidate
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
DIBUTYLSEBACAAT
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAÏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POVIDON (E 1201)
POVIDON K 30 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
SUGAR SPHERES
TITAANDIOXIDE (E 171)
WITTE INKT
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule met gereguleerde afgifte, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 122870//33229
Land van herkomst: Spanje
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 juni 2018
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar