Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Spravato 28 mg neusspray, oplossing

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE 161,5 mg/ml SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE 140 mg/ml
Hulpstoffen: CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/19/1410
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 december 2019
Niet beschikbaar