Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ipratropiumbromide 1A Pharma 20 microgram/dosis, aërosol, oplossing

Werkzame stof: IPRATROPIUMBROMIDE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
IPRATROPIUMBROMIDE 0-WATER
ATC: R03BB01 - Ipratropium Bromide
Hulpstoffen: CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
ETHANOL
NORFLURAAN
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Registratienummer: RVG 127895=114333
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 maart 2021
Handelsvergunninghouder: 1A Pharma GmbH
Industriestrasse 18
83607 HOLZKIRCHEN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar