Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Equasym XL 10 mg,capsules met gereguleerde afgifte, hard

Werkzame stof: METHYLFENIDAATHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METHYLFENIDAAT
ATC: N06BA04 - Methylphenidate
Hulpstoffen: AMMONIA (E 527)
DIBUTYLSEBACAAT
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAÏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POVIDON (E 1201)
POVIDON K 30 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
SUGAR SPHERES
TITAANDIOXIDE (E 171)
WITTE INKT
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule met gereguleerde afgifte, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129964//33227
Land van herkomst: Spanje
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 juni 2022
Handelsvergunninghouder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar