Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Priorix, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: LEVEND VERZWAKT BOFVIRUSVACCIN, stam RIT 4385 AFGELEID VAN stam Jeryl Lynn, gekweekt in CEF cellen
LEVEND VERZWAKT MAZELENVIRUSVACCIN, stam Schwarz gekweekt in CEF cellen
LEVEND VERZWAKT RUBELLAVIRUSVACCIN, stam Wistar RA 27-3 geproduceerd in Humaan diploïde cellijn MRC5
ATC: J07BD52 - Measles, Combinations With Mumps And Rubella, Live Attenuated
Hulpstoffen: AMINOZUREN (AANTAL 15)
LACTOSE 0-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
SORBITOL (D-)(E 420)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 22052
Procedurenummer: DE/H/0137/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 december 2002
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar