Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ketanest-S 25 Multi-dose, oplossing voor injectie 25 mg/ml

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE
ATC: N01AX14 - Esketamine
Hulpstoffen: BENZETHONIUMCHLORIDE
NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 24776
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 september 1999
Handelsvergunninghouder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar