Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rapibloc 300 mg poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: LANDIOLOLHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
LANDIOLOL
ATC: C07AB14 - Landiolol
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: RVG 116682
Procedurenummer: NL/H/3368/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 augustus 2016
Handelsvergunning houder: Amomed Pharma GmbH
Storchengasse 1
1150 WENEN (OOSTENRIJK)