Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rapibloc 20 mg/2 ml concentraat voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: LANDIOLOLHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
LANDIOLOL
ATC: C07AB14 - Landiolol
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
ETHANOL 96 %
HYDROXYPROPYLBETADEX
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
MACROGOL 300
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: RVG 116684
Procedurenummer: NL/H/3368/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 augustus 2016
Handelsvergunning houder: Amomed Pharma GmbH
Storchengasse 1
1150 WENEN (OOSTENRIJK)