Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Danaparoid natrium Aspen, 750 anti-Xa-eenheden/0,6 ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: DANAPAROID NATRIUM
ATC: B01AB09 - Danaparoid
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMSULFIET 0-WATER (E 221)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 120957
Procedurenummer: NL/H/3998/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 november 2020
Handelsvergunning houder: Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus
DUBLIN 24 (IERLAND)