Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atomoxetine HCl Aurobindo 80 mg, harde capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Atomoxetine HCl Aurobindo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn*
3. Hoe gebruikt u dit middel*
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel*
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS ATOMOXETINE HCL AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT*

Waarvoor wordt dit middel gebruikt*
Atomoxetine HCl Aurobindo bevat de werkzame stof atomoxetine dat gebruikt wordt bij de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
Het wordt gebruikt:
 bij kinderen van 6 jaar en ouder

 bij jongeren tot 18 jaar

 bij volwassenen.

Dit middel wordt alleen gebruikt als onderdeel van het complete behandelprogramma van ADHD, dat ook behandelingen zonder geneesmiddelen vereist, zoals begeleiding en gedragstherapie.

Dit middel mag niet gebruikt worden als behandeling van ADHD bij kinderen jonger dan 6 jaar omdat niet bekend is of het geneesmiddel bij deze kinderen werkt en veilig is.

Bij volwassenen wordt dit middel gebruikt om ADHD te behandelen als de verschijnselen erg veel problemen geven en uw werk of sociale leven beïnvloeden en als u als kind verschijnselen van ADHD heeft gehad.

Hoe werkt dit middel*
Dit middel verhoogt de hoeveelheid noradrenaline in de hersenen. Dit is een chemische stof die door het lichaam zelf wordt aangemaakt en die de aandacht verhoogt en de impulsiviteit (dingen doen zonder eerst na te denken over de gevolgen) en hyperactiviteit (actiever/drukker zijn dan normaal) verlaagt bij patiënten met ADHD. Dit geneesmiddel is voorgeschreven om de verschijnselen van ADHD onder controle te helpen houden. Dit geneesmiddel is geen stimulerend middel en is daarom niet verslavend.

Nadat u bent gestart met het geneesmiddel kan het een paar weken duren voordat de verschijnselen volledig verbeteren.

Over ADHD
Kinderen en jongeren met ADHD vinden het moeilijk om:
 stil te zitten en

 zich te concentreren.

Het is niet hun schuld dat ze dit niet kunnen. Veel kinderen en jongeren hebben hier moeite mee, maar met ADHD kan dit problemen veroorzaken met het dagelijkse leven. Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijkheden hebben bij het leren en het maken van huiswerk. Ze vinden het moeilijk zich thuis, op school of op andere plekken netjes te gedragen. ADHD heeft geen invloed op de intelligentie van een kind of jongere.

Volwassenen met ADHD vinden alle dingen die kinderen moeilijk vinden ook moeilijk, dit kan betekenen dat zij problemen hebben met:
 werk

 relaties

 laag gevoel van eigenwaarde

 scholing

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 121295
Procedurenummer: NL/H/4741/006
ATC: N06BA09 - Atomoxetine
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 november 2018
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN