Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alizem 30 mg zachte capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Alizem en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?


Het werkzame bestanddeel in Alizem is alitretinoïne. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die men kent als retinoïden en die verwant zijn met vitamine A. Alizem capsules zijn verkrijgbaar in twee sterkten die 10 of 30 mg alitretinoïne bevatten.
Alizem wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbeterde na andere plaatselijke behandelingen, waaronder steroïden. Een behandeling met Alizem moet onder toezicht van een gespecialiseerde huidarts (een dermatoloog) gebeuren.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 1 en 7: 13 maart 2019.

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 121498
Procedurenummer: NL/H/4058/002
ATC: D11AH04 - Alitretinoin
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 januari 2019
Handelsvergunning houder: Pierre Fabre Benelux N.V.
Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 BRUSSEL (BELGIË)