Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Femke 30 mg filmomhulde tablet

Werkzame stof: ULIPRISTALACETAAT
ATC: G03AD02 - Ulipristal
Hulpstoffen: HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122039
Procedurenummer: NL/H/4223/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 2019
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN