Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Voriconazol ADOH 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: VORICONAZOL
ATC: J02AC03 - Voriconazole
Hulpstoffen: SULFOBUTYLETHER BETA-CYCLODEXTRIN NATRIUM
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 122573
Procedurenummer: NL/H/4273/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 maart 2019
Handelsvergunning houder: ADOH B.V.
Godfried Bomansstraat 31
6543 JA NIJMEGEN