Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atovaquon/Proguanil HCl Amarox 250/100 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ATOVAQUON
PROGUANILHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
PROGUANIL
ATC: P01BB51 - Proguanil, Combinations
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLOXAMEER 188
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122576
Procedurenummer: NL/H/4278/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 mei 2019
Handelsvergunning houder: Amarox Pharma B.V.
Rouboslaan 32
2252 TR VOORSCHOTEN