Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cinacalcet CF 30 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: CINACALCETHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
CINACALCET
ATC: H05BX01 - Cinacalcet
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MALTODEXTRINE
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122787
Procedurenummer: NL/H/4342/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 februari 2019
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR