Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sitagliptine/Metformine Hetero 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: METFORMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE
SITAGLIPTINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
SITAGLIPTINE
ATC: A10BD07 - Metformin And Sitagliptin
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
POVIDON K 90 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 123754
Procedurenummer: NL/H/4515/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 oktober 2020
Handelsvergunning houder: Hetero Europe S.L.
Viladecans Business Park, Edificio Brasil, Catalunya 83-85
08840 VILADECANS (SPANJE)