Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bivalirudine ADOH 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: BIVALIRUDINE X-TRIFLUORACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

BIVALIRUDINE
ATC: B01AE06 - Bivalirudin
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie / infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 124387
Procedurenummer: NL/H/4677/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 2020
Handelsvergunning houder: ADOH B.V.
Godfried Bomansstraat 31
6543 JA NIJMEGEN