Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fingolimod Synthon 0,5 mg, harde capsules

Werkzame stof: FINGOLIMODHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
FINGOLIMOD
ATC: L04AA27 - Fingolimod
Hulpstoffen: GELATINE (E 441)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
KALIUMCITRAAT 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 124729
Procedurenummer: NL/H/4797/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 2020
Handelsvergunning houder: Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM NIJMEGEN