Zoeken

Terug naar resultaatlijst

HAL Allergy Prick Test Positieve Controle 10mg/ml, oplossing voor huidpriktest

Werkzame stof: HISTAMINEDIHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
HISTAMINE
ATC: V04CL - Tests For Allergic Diseases
Hulpstoffen: FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor huidpriktest
Toedieningsweg: Intradermaal gebruik


Registratienummer: RVG 16820
Procedurenummer: NL/H/2307/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 maart 2000
Handelsvergunning houder: HAL Allergy Benelux B.V.
J.H. Oortweg 15
2333 CH LEIDEN