Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Maxalt 5 mg, tabletten

Werkzame stof: RIZATRIPTANBENZOAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

RIZATRIPTAN
ATC: N02CC04 - Rizatriptan
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 21815
Procedurenummer: NL/H/0144/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 februari 1998
Handelsvergunning houder: Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM