Zoeken

Terug naar resultaatlijst

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik

Werkzame stof: ETHINYLESTRADIOL
ETONOGESTREL
ATC: G02BB01 - Vaginal Ring With Progestogen And Estrogen
Hulpstoffen: COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLACETAAT (28 pCt. vinylacetaat)
COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLACETAAT (9 pCt. vinylacetaat)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
Farmaceutische vorm: Hulpmiddel voor vaginaal gebruik
Toedieningsweg: Vaginaal gebruik


Registratienummer: RVG 25073
Procedurenummer: NL/H/0265/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 februari 2001
Handelsvergunning houder: N.V. Organon (Kloosterstraat 6)
Kloosterstraat 6
5349 AB OSS