Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Malarone 250/100 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ATOVAQUON
PROGUANILHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
PROGUANIL
ATC: P01BB51 - Proguanil, Combinations
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLOXAMEER 188
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 25386
Procedurenummer: UK/H/0170/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 juli 2000
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT