Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Paroxetine 20 mg, tabletten

Werkzame stof: PAROXETINEHYDROCHLORIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
PAROXETINE
ATC: N06AB05 - Paroxetine
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 26577
Procedurenummer: NL/H/0449/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 maart 2002
Handelsvergunning houder: I.C.C. B.V.
Dijkgraaf 30
6921 RL DUIVEN