Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Myleran 2 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: BUSULFAN
ATC: L01AB01 - Busulfan
Hulpstoffen: GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 00262
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 april 1968
Handelsvergunning houder: Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus
DUBLIN 24 (IERLAND)
Niet beschikbaar