Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Nozinan, injectievloeistof 25 mg/ml

Werkzame stof: LEVOMEPROMAZINE HYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

LEVOMEPROMAZINE
ATC: N05AA02 - Levomepromazine
Hulpstoffen: ASCORBINEZUUR (L-) (E 300)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMSULFIET 0-WATER (E 221)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 00346
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 mei 1990
Handelsvergunning houder: Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP AMSTERDAM
Niet beschikbaar