Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pyralvex, oplossing voor oromucosaal gebruik

Werkzame stof: RHEI EXTRACTUM SAMENSTELLING overeenkomend met
RHEIN
SALICYLZUUR
ATC: A01A - Stomatological Preparations
Hulpstoffen: ETHANOL 96 % 500 mg/ml
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor oromucosaal gebruik
Toedieningsweg: Oromucosaal gebruik


Registratienummer: RVG 00527
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 januari 1990
Handelsvergunning houder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar