Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Brietal Hikma, poeder voor injectievloeistof 500 mg

Werkzame stof: METHOHEXITAL NATRIUM
ATC: N01AF01 - Methohexital
Hulpstoffen: NATRIUMCARBONAAT 1-WATER (E 500 (I))
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 00544
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 1990
Handelsvergunning houder: Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B Fervenca
2705-906 TERRUGEM SNT (PORTUGAL)
Niet beschikbaar