Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Solu-Cortef, poeder voor injectievloeistof 100 mg

Werkzame stof: HYDROCORTISONNATRIUMSUCCINAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

HYDROCORTISON
ATC: H02AB09 - Hydrocortisone
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 00608
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 mei 1990
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar